Το Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/86/2001

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΤΣΑΤΣΟΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ Ι. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ (Επιμέλεια),  Το Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/86/2001,   Δίγλωσση έκδοση με CD-ROM, Αθήνα-Κομοτηνή 2001, 227 σελ.

Ο παρών τόμος περιέχει τόσο το κείμενο του αναθεωρημένου Συντάγματος, το οποίο παρατίθεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, δεδομένου ότι κατά τεκμήριο συμβάλλει στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού συνταγματικού πολιτισμού, όσο και επιλεγμένη βιβλιογραφία για την αναθεωρητική διαδικασία και καθ’ ύλην ευρετήριο άρθρων, ώστε να αποτυπώνεται η συνέχεια του επιστημονικού διαλόγου και να διευκολύνεται η περαιτέρω προώθηση του. Το λημματικό ευρετήριο επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα του τυπωμένου κειμένου παράλληλα με την ηλεκτρονική ευκολία εξεύρεσης των όρων στο CD-Rom. 

Το εύχρηστο CD-Rom το οποίο συμπεριλαμβάνεται, παρέχει τα σημαντικότερα συνταγματικά, εν ευρύτατη εννοία, κείμενα στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και τις αναγκαίες αρχικές διαδρομές για τη διανοητική περιπέτεια που συνιστά πλέον η ανάγνωση κάθε δομικού στοιχείου του σύγχρονου ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Επίσης δίνει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε εκτενή κείμενα, τα οποία παραθέτει, καθώς και σε βάσεις δεδομένων με τις οποίες συνδέει τον ερευνητή, παρέχοντας του την ελευθερία προσανατολισμού της έρευνας κατά την κρίση του. Η τεχνολογία λειτουργεί κατά τούτο απελευθερωτικά, δεδομένου ότι καθιστά την πληροφορία απτή και προσβάσιμη, απομυθοποιώντας την περιπλοκότητα του εγχειρήματος και καθιστώντας το «κοινό τόπο» ακόμη και για τον μη εξοικειωμένο χρήστη.