Σύνταγμα και Ερμηνεία. Η συμβολή του Δημήτρη Τσάτσου

Χ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ – Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ – Γ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,  Σύνταγμα και Ερμηνεία. Η συμβολή του Δημήτρη Τσάτσου,  Αθήνα-Κομοτηνή 2008, σελ. 166.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ξενοφών Ι. Κοντιάδης
Συνταγματική ερμηνεία και δημόσια διαβούλευση. Η συμβολή του Δημήτρη Θ. Τσάτσου 

Χαράλαμπος Ανθόπουλος
Συνταγματική ερμηνεία και θεμελιώδη δικαιώματα. Η προσέγγιση του Δημήτρη Θ. Τσάτσου 

Γιάννης Α. Τασόπουλος
Πολιτική αξιοπιστία και θεσμική συνέπεια 

Γιώργος Κατρούγκαλος
Δίκαιο και Πολιτική στο έργο του Δημήτρη Θ. Τσάτσου