Σχετικά με τα τρία είδη της νομικής σκέψης

Carl Schmitt,  Σχετικά με τα τρία είδη της νομικής σκέψης,  Εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια: Χάρης Παπαχαραλάμπους, εκδ. Παπαζήση, 2010, 244 σελ.

“Η μελέτη για τα τρία είδη της νομικής σκέψης αποτελεί στην σμιτιανή εργογραφία πράγματι την ισχυρότερη ένδειξη όχι μιας καμπής, αλλά ενός διλήμματος και ενός αδιεξόδου για τον συγγραφέα της. Ο Schmitt αναζητά στη σκέψη της συγκεκριμένης τάξης, που πρωτοκαθιερώνει εδώ, μια σύνθεση εγελειανού τύπου, που υπερβαίνει τον θετικισμό ως άθροισμα των αρνητικών στοιχείων της δεοντοκορατίας και της αποφασιοκρατίας, αναζητά δηλαδή μια θετικότητα με νομικοπολιτική ισχύ χωρίς τυχαίες ανάλογα με τη στιγμή αποφάσεις”.

Από την Εισαγωγή του Χ. Παπαχαραλάμπους