Το κυπριακό ζήτημα, η κυπριακή συνταγματική τάξη και η προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,  Το κυπριακό ζήτημα, η κυπριακή συνταγματική τάξη και η προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000, 129 σελ.

«…η Κύπρος λειτουργεί και ως ένα γοητευτικό και ενδιαφέρον εργαστήριο, στο οποίο δοκιμάζεται η αντοχή των συνταγματικών υλικών. Οι βασικές έννοιες του κλάδου φτάνουν στην περίπτωση της Κύπρου στα ακραία όριά τους. Στην Κύπρο το Σύνταγμα, η συνταγματική νομιμότητα, η συμβολική λειτουργία του συνταγματικού κειμένου, η αναθεώρηση του Συντάγματος, η συνταγματική δικαιοσύνη, η συνταγματική βάση της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνταγματική πτυχή του Κυπριακού, δεν είναι ένα πεδίο ανταλλαγής νομικών επιχειρημάτων ούτε μία άσκηση δικανικών συλλογισμών. Είναι το κρίσιμο και επικίνδυνο πεδίο της επιβίωσης μιας χώρας και ενός λαού: το κρίσιμο και επικίνδυνο πεδίο της ιστορίας τον ελληνισμού». 

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος επιχειρεί με το παρόν έργο μια, σύντομη μεν, σφαιρική δε, ανάλυση του συνταγματικού φαινομένου στην Κυπριακή Δημοκρατία, προσεγγίζοντας την πολυπλοκότητα των σχετικών θεμάτων, καθώς αυτά υπερκαλύπτουν το πεδίο της επιστημονικής – ακαδημαϊκής συζήτησης, προσκρούοντας σε μια ιστορική και πολιτική πραγματικότητα που τα καθορίζει καταλυτικά.