Για μια ριζοσπαστική δημοκρατία. Συνταγματισμός, Πολιτεία και Πολιτική στο έργο του Δημήτρη Θ. Τσάτσου

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ,  Για μια ριζοσπαστική δημοκρατία. Συνταγματισμός, Πολιτεία και Πολιτική στο έργο του Δημήτρη Θ. Τσάτσου,  Πρόλογοι ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και ΞΕΝΟΦΩΝ Ι. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009, 342 σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ 
ΕΝΘΕΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Ι. Του Ευάγγελου Βενιζέλου 
ΙΙ. Του Ξενοφώντα Ι. Κοντιάδη 

ΠΡΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:Συνταγματική και Πολιτική Επιστήμη στην Ελλάδα. Η συμβολή του Δημήτρη Θ. Τσάτσου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:Πνευματικές καταβολές και εκλεκτικές συγγένειες στο έργο του Δημήτρη Θ. Τσάτσου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:Σύνταγμα και θεωρία της δημοκρατίας 
2.1. Ο Δημήτρης Θ. Τσάτσος ως θεωρητικός της δημοκρατίας 
2.2. Η προβληματική του εκδημοκρατισμού και η Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία 
2.3. Η Ανοχύρωτη Πολιτεία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:Σύνταγμα και πολιτική πραγματικότητα. Η διαλεκτική σχέση δικαίου και πολιτικής 
3.1. Ζητήματα μεθοδολογίας του δικαίου 
3.2. Από το νομικό θετικισμό στη νομική ερμηνευτική 
3.3. Ο ριζοσπαστικός μεθοδολογικός εκλεκτισμός του Δημήτρη Θ. Τσάτσου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:Τα μεγάλα συστηματικά έργα 
4.1. Θεμελιώδεις προ-συνταγματικές έννοιες 
4.2. Ο πολιτειολογικός στοχασμός του Δημήτρη Θ. Τσάτσου
4.2.1. Παρακμή των θεσμών και ιδιωτικοποίηση της πολιτικής 
4.2.2. Δημοκρατική συνταγματογένεση
4.2.3. Πολιτικά κόμματα και συμμετοχική δημοκρατία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία 
5.1. Ευρωπαϊκή Πολιτειολογία:επίμαχες έννοιες 
5.2. Η θεωρία της Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας 
5.3. Το αξιακό ζήτημα της ευρωπαϊκής ενωσιακής τάξης 
5.4. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ως πολιτικό διακύβευμα 
5.5. Ο Δημήτρης Θ. Τσάτσος ως στοχαστής μίας ευρωπαϊκής δημοκρατικής θεωρίας 
5.6. Προς μία ευρωπαϊκή μετα-Πολιτειολογία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο:Πολιτική ευθύνη και επιστημονικός Λόγος 
6.1. Πολιτική αξιοπιστία και ριζοσπαστική δημοκρατία 
6.2. Η θεωρία της ριζοσπαστικής δημοκρατίας ως θεωρία της αμφισβήτησης 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. Εργογραφία Δημήτρη Θ. Τσάτσου & Θεμιστοκλή Δ. Τσάτσου 
Β. Εργογραφία του Δημήτρη Θ. Τσάτσου στη γερμανική γλώσσα 
Γ. Δευτερογενής βιβλιογραφία 
ΕΝΝΟΙΕΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Θ. ΤΣΑΤΣΟΥ 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ