Προς την κοινωνία των δεξιοτήτων

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,  Προς την κοινωνία των δεξιοτήτων,  Αθήνα-Κομοτηνή 2006, 297 σελ.

Η σχέση σύγχρονων πολιτικών κατάρτισης και απασχόλησης, όπως αυτή αναδιατάσσεται σε υπερεθνικό επίπεδο και ανακλά στις προτεραιότητες των εθνικών πολιτικών, μας επιτρέπει να κάνουμε λόγο για μια υπό διαμόρφωση «Κοινωνία των Δεξιοτήτων»; Μήπως αυτό μένει αν αποδομηθούν τα καταστατικά σημαινόμενα της «Κοινωνίας της Γνώσης»; Κι αν ναι, σε ποιο βαθμό είμαστε σε θέση να ανακατασκευάσουμε έννοιες πέρα από σημασιολογικές στενώσεις και «εύκολες» καταγγελίες της ηγεμονίας του νέο-φιλελευθερισμού; 

Κύρια φιλοδοξία του ανά χείρας βιβλίου είναι η ανάδειξη των κρίσιμων παραμέτρων τέτοιων, συγκειμενικά εδραιωμένων, ερευνητικών ερωτημάτων και πιθανώς κάποιων, υπό δοκιμή, υποθέσεων εργασίας. Η «Κοινωνία των Δεξιοτήτων» αποτελεί ουσιαστικά ένα σχεδίασμα ανάλυσης για την ιδιαίτερα πολυσυζητημένη σχέση κατάρτισης, δεξιοτήτων και απασχολισημότητας, όπως αυτή εμβαπτίζεται στο νομιμοποιητικό πλαίσιο μιας συναινετικής – «φιλικής» υπερεθνικότητας.