Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Κοινωνικής Οικονομίας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΕΦΕΣ,  Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Κοινωνικής Οικονομίας,  Πρόλογος ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2007, 280 σελ.

«Ο “συνεταιρισμός”, ως θεσμός “κοινωνικής οικονομίας”, απηχεί, δυναμικότερα από κάθε άλλον, τις αρχές του συνεργατισμού, δηλαδή της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, συνιστά δε, όπως εύστοχα επισημαίνει ο συγγραφέας, ένα ιδιότυπο μόρφωμα “επιχείρησης” και “ένωσης προσώπων”, το οποίο προσπαθεί να εξισορροπήσει την επιδίωξη οικονομικής επιτυχίας με την ανάγκη βελτίωσης της ανθρώπινης ποιότητας. 

Ο “Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός”, έχει το ίδιο ιδεολογικό υπόβαθρο με τους παραδοσιακούς εθνικούς συνεταιρισμούς. Εδράζεται, όπως και ο πρώτος ιστορικά “Συνεταιρισμός των Δίκαιων Σκαπανέων του Ροτσντέιλ”, στις αξίες της αλληλεγγύης, της διαφάνειας και της κοινωνικής υπευθυνότητας όσο και στις αρχές της εθελοντικής και ελεύθερης συμμετοχής (open door principle), της δημοκρατικής διοίκησης, της οικονομικής συμμετοχής, της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας. Στόχος του είναι να προαχθεί η συνεργασία μεταξύ των συνεταιριστικών μορφών των κρατών μελών, ώστε να δοθεί νέα δυναμική στην ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία». 

[από τον πρόλογο του Καθηγητή ΝΙΚΟΥ ΣΚΑΝΔΑΜΗ]