Ημερίδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες (20 Οκτωβρίου 2017)

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία με άλλα 14 κράτη μέλη της ΕΕ, υλοποιεί το πρόγραμμα ON-THE-MOVE – “The reality of free movement for young European citizens migrating in times of crisis”. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έχει ως στόχο να εξετάσει την πρακτική υλοποίηση του δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οπτική των νέων Ευρωπαίων, ηλικίας 25-35, οι οποίοι ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα. 

Σε αυτό το πλαίσιο έχει διενεργηθεί εμπειρική έρευνα σε 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία στη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών έχουν βιώσει αυξημένη μετανάστευση, είτε εξερχόμενη είτε εισερχόμενη. Επίσης έχουν συλλεχθεί βέλτιστες πρακτικές κι έχει εκπονηθεί σειρά ειδικότερων αναλύσεων σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης, αλλά και τεκμηριωμένες προτάσεις για την εξάλειψη των εμποδίων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έρευνα περιλαμβάνει 567 νέους, ηλικίας 25-35 και 67 εκπροσώπους αρμόδιων αρχών.

Για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτά, αλλά και για να κινητοποιήσει περαιτέρω διάλογο, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου διοργανώνει ημερίδα στις Βρυξέλλες στις 20 Οκτωβρίου 2017. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απευθύνεται σε στελέχη των Ευρωπαϊκών Θεσμών, ενώ θα συμμετέχουν και νέοι, επιλεγμένοι από το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα.

Η ημερίδα θα εξετάσει τα παρακάτω:
 τα κίνητρα των νεαρών ευρωπαίων πολιτών, ηλικίας 25-35 ετών, για τη μετακίνηση
 τα εμπόδια που ανακύπτουν όταν οι νέοι ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη μετακίνηση, νομικά, διοικητικά ή κοινωνικά, καθώς και τις λύσεις που οι ίδιοι οι νέοι έχουν εφαρμόσει
 εντοπισμός των βασικών αιτίων και συζήτηση πιθανών λύσεων για να καταστήσουμε την ελεύθερη μετακίνηση μια προσιτή πραγματικότητα
 άμεσος διάλογος μεταξύ των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και των νέων ευρωπαίων πολιτών

Για περισσότερες πληροφορίες σας καλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου στο http://euonthemove.eu/, την σελίδα του έργου στο facebook https://www.facebook.com/onthemoveProject/ ή να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη έργου, Άννυ Καμαριώτη, στα τηλέφωνα 210 3623089/ 3623506 (εσωτ. 108), ή στο centre@cecl.gr

 

 

Disclaimer: “This announcement has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union. The contents are the sole responsibility of the Centre for European Constitutional Law – Themistocles & Dimitris Tsatsos Foundation and its partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.”