Σεμινάρια μεταφοράς τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας 2012/29/EΕ για τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας

Τίτλος σεμιναρίου: Αναγνώριση, εξατομικευμένη εκτίμηση αναγκών και παραπομπή θυμάτων με βάση την Οδηγία 2012/29/EΕ

Αθήνα, 22 & 23 Ιουνίου 2017

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει δύο ημερήσια σεμινάρια για την εφαρμογή της Οδηγίας 2012/29/EΕ και ειδικότερα τρεις κρίσιμες πτυχές της: α) την αναγνώριση των θυμάτων, β) την εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών τους (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναγκών προστασίας) και γ) τη δικτύωση και την παραπομπή σε αρμόδιους φορείς.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εξιδεικευμένο προσωπικό φορέων που εμπλέκονται στην υποστήριξη και την προστασία θυμάτων (αστυνομία, υγειονομικές αρχές, υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων / ΜΚΟ).

Δηλώσεις συμμετοχής έως 9 Ιουνίου 2017. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τόπος: Ξενοδοχείο Electra Palace Athens (Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20 Αθήνα)

Χρόνος: Δυο Σεμινάρια στις 22/06/2017 και στις 23/06/2017 (διάρκειας μιας ημέρας)

Κόστος: Χωρίς κόστος. Δεν είναι δυνατή η μερική παρακολούθηση

Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση centre@cecl.gr.

Πληροφορίες

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Τηλ.: 210-36.23.029, -089, -116 
(Δέσποινα Τσολακάκη / Νατάσα Καούστου)