29 Μαΐου 2024
Πολεοδομικός σχεδιασμός με ειδικά πολεοδομικά εργαλεία … προς την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, στελέχη εταιρειών, δικηγορικών γραφείων & δικηγορικών εταιρειών, αλλά και πολεοδόμους, περιβαλλοντολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς περιβάλλοντος, και σε όλες τις συναφείς ειδικότητες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των συναφών ειδικοτήτων με το Περιβαλλοντικό Δίκαιο και το Δίκαιο Πολεοδομίας.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του βασικού νομοθετικού πλαισίου και της σύγχρονης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας του πολεοδομικού σχεδιασμού υπό το πρίσμα του άρθρου 24 του Συντάγματος,  και ειδικότερα των ειδικών πολεοδομικών εργαλείων που όλο και περισσότερο εκπονούνται και εγκρίνονται τα τελευταία χρόνια  για την πληρέστερη από πλευράς πολεοδομικού και περιβαλλοντικού δικαίου αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών ακινήτων και εκτάσεων. Θα παρουσιαστούν τα ειδικά πολεοδομικά εργαλεία του ΕΣΧΑΣΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΠΟΤΑ και ΕΠΣ καθώς και κρίσιμες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ενόψει κρίσης επί των Προεδρικών Διαταγμάτων έγκρισης αυτών και επί αιτήσεων ακύρωσης. Εν συνεχεία θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές – απαιτήσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ειδικότερα στο εθνικό δίκαιο ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος για νέο σχεδιασμό στα πλαίσια αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας.

Περιεχόμενο

  • Βασικές αρχές – Νομοθετικό Πλαίσιο πολεοδομικού σχεδιασμού
  • Ειδικά Πολεοδομικά Εργαλεία  – Βασικά χαρακτηριστικά τους
    • Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ) άρθρο 8 ν. 4447/2016
    • Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων ΕΣΧΑΣΕ / Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) – ν. 3894/2010, ν.3986/2011, ν. 4864/2021
    • Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης  (Π.Ο.Τ.Α) – άρθρο 29 ν. 2545/1997
  • Κρίσιμες νομοθετικές – νομολογιακές εξελίξεις αναφορικά με τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια – Ανάλυση πρόσφατων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας
  • Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal) – Ευρωπαϊκός και Εθνικός Κλιματικός Νόμος- Ενσωμάτωση των απαιτήσεων στα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Εισηγήτρια

Ελευθερία Βολάκη
Δικηγόρος, LL.M., συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ – Ε. ΤΣΙΑΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DTK LAW FIRM».

Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο – Δημόσιες Πολιτικές με ειδίκευση το Δίκαιο Περιβάλλοντος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασχολείται εξειδικευμένα, με υποθέσεις δικαίου περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολεοδομίας. Ειδικότερα ασχολείται με τα εξής αντικείμενα: ειδικά πολεοδομικά σχέδια, στρατηγικές επενδύσεις, αδειοδοτήσεις, αναπτύξεις/αξιοποιήσεις ακινήτων με ιδιαίτερα νομικά – πολεοδομικά -περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά [ρέματα, δάση, μνημεία, αιγιαλός, ψηλά κτίρια κ.α], περιβαλλοντική συμμόρφωση κ.α.. Παράλληλα συμμετέχει σε ομάδες εργασίας και νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

Έχει συγγράψει άρθρα, συμμετέχει σε συλλογικά έργα αναφορικά με το δίκαιο περιβάλλοντος και πολεοδομίας, ενώ συμμετείχε ως ομιλήτρια στο συνέδριο «Smart Cities – City Connect 2022» με θέμα: «Ενεργειακά Ουδέτερες πόλεις -Το παράδειγμα των Ιωαννίνων».

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν την παρουσίαση ppt που θα προβληθεί, το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και κρίσιμες αποφάσεις ΣτΕ.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 29/5/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 23/5/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 16/5/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής