22 Μαΐου 2024
Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών cloud

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές νομικής, ασκούμενους δικηγόρους, δικηγόρους και άλλους νομικούς επαγγελματίες, αλλά και σε χρήστες/παρόχους υπηρεσιών cloud.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και την αρχιτεκτονική του υπολογιστικού νέφους, τη νομική φύση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών cloud και να μπορούν να καταρτίσουν, διαπραγματευτούν, ερμηνεύσουν και εφαρμόσουν αποτελεσματικά τους όρους τέτοιων συμβάσεων.

Περιεχόμενο

 1. Χαρακτηριστικά και διακρίσεις των ειδών υπολογιστικού νέφους και των παρεχόμενων υπηρεσιών
 2. Νομικός χαρακτηρισμός της σύμβασης και διάκριση από συναφείς συμβάσεις
 3. Πληροφόρηση και διαπραγμάτευση στο προσυμβατικό στάδιο
 4. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου και διεθνούς δικαιοδοσίας
 5. Περιεχόμενο της σύμβασης – δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών
 6. Ζητήματα ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης
 7. Τροποποίηση της σύμβασης
 8. Λήξη της σύμβασης
 9. Ζητήματα αδικοπραξιών
 10. Ζητήματα προστασίας καταναλωτή
 11. Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
 12. Ζητήματα προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας
 13. Πρότυπες συμβάσεις και όροι συμβάσεων

Εισηγήτρια

H Τερψιθέα Παπανικολάου είναι δικηγόρος Αθηνών με ειδίκευση στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Προσωπικών Δεδομένων, Διαφήμισης και Νέων Τεχνολογιών και σύμβουλος του Εθνικού Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης, Προσωπικών Δεδομένων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Rythmisis.

Είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος «Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός» της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και έχει λάβει πιστοποίηση Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office), όπου και ασχολήθηκε με ζητήματα που άπτονται του Δικαίου Ευρεσιτεχνίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Έχει αρθρογραφήσει σε σχέση με το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και την προστασία προσωπικών δεδομένων και έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια και ημερίδες για την τεχνητή νοημοσύνη και τη διανοητική ιδιοκτησία.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν την παρουσίαση του σεμιναρίου, συλλογή νομολογίας και παραπομπή σε κρίσιμα πρακτικά εργαλεία, πηγές και βιβλιογραφία.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 22/5/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 16/5/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 9/5/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής