Έμφυλη Βία – Σεξισμός: Από τη ρητορική στη βίαιη πράξη, 27/01/20