Τα διλήμματα της συνταγματικής αναθεώρησης, 04/11/19