Ο ρόλος της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, 28/03/19