Εκδήλωση “Πώς να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα;”, 18/10/18