Παρουσίαση-συζήτηση βιβλίου “Το δίκαιο της ανάγκης” του Α.-Ι. Δ. Μεταξά, 15/05/18