Νομικός ρεαλισμός, Σύνταγμα και δικαστική πράξη, 12/03/18