Πολιτική, δικαιοσύνη και τα διλήμματα του Brexit, 30/10/17