Η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, 18/10/17