Η προσωπικότητα του δικαστή και η νομολογία 20/02/17