Το Σύνταγμα και η εφαρμογή του στην πράξη, 09/02/17