Δικαστική δεοντολογία, ελευθερία του λόγου και προστασία της προσωπικότητας, 17/03/16