Εκλογικό σύστημα, πολιτικό σύστημα και Σύνταγμα, 07/12/15