Το δικαίωμα των δικαιωμάτων: η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, 19/02/15