Παρουσίαση του βιβλίου του Mark Tushnet, με θέμα: “Ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων. Η συγκριτική άποψη”, 17/11/14