Η πρόκληση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων, 28/02/14