Η κρίση, το Σύνταγμα και η αναθεώρησή του 15-16/10/13