Κράτος, Δημοκρατία και Σύνταγμα στην εποχή της κρίσης, 22/05/12