Ανακοίνωση θέσης: JUNIOR ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

επιθυμεί να προσλάβει 

JUNIOR ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΤΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κωδικός Θέσης PROJ0223

Περιγραφή θέσης:

 • Υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας του τμήματος προγραμμάτων
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών δράσεων, δια ζώσης ή/και διαδικτυακά, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων
 • Υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων, συγκέντρωση δικαιολογητικών, μορφοποίηση βιογραφικών, επικοινωνία με εταίρους
 • Υποστήριξη στην υποβολή επιστημονικών παραδοτέων, συντονισμός εμπειρογνωμόνων, επιμέλεια και μορφοποίηση τελικού παραδοτέου

Εκπαίδευση:

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών, να χειρίζονται άριστα την αγγλική γλώσσα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να είναι εξοικειωμένοι/ες με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Εμπειρία:

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον διετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, οργανωτικές ικανότητες, και εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ειδικότερα:

 • Γνώση των διαδικασιών εθνικών και κοινοτικών διαγωνισμών
 • Ικανότητα εργασίας υπό αυστηρά χρονοδιαγράμματα
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με διεθνείς ομάδες επιστημόνων
 • Αποδεδειγμένες οργανωτικές ικανότητες

Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν:

 • Πιστοποίηση διαχείρισης έργων ή αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών έργων

Η θέση προσφέρει:

 • Θέση πλήρους απασχόλησης στο κέντρο της Αθήνας με σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Εκπαίδευση στην υποβολή και διαχείριση προγραμμάτων και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Δυνατότητα συνεργασίας με επιστήμονες διεθνούς κύρους

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό στα αγγλικά, συνοδευόμενο από επιστολή ενδιαφέροντος στα αγγλικά, στο projects@cecl.gr έως τις 20 Φεβρουαρίου 2023 αναγράφοντας τον κωδικό θέσης PROJ0223.

Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος για διάστημα 6 μηνών.