Ιωάννης Τασόπουλος

Καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1986 Πτυχίο Νομικού Τμήματος, Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών (‘Αριστα), 1987 LL.M. Duke University School of Law, 1989 S.J.D., Duke University School of Law). Διδάσκει και γράφει στους τομείς του συνταγματικού δικαίου, του συγκριτικού συνταγματικού δικαίου και της νομικής θεωρίας. Η διατριβή του “The Constitutional Problem of Subversive Advocacy in the United States of America and Greece – A Comparison of the Legal Guarantees of Political Speech in Times of Crisis” δημοσιεύθηκε το 1993. Η μονογραφία του «Το ηθικοπολιτικό θεμέλιο του Συντάγματος, Δημοσιεύματα Συνταγματικού Δικαίου» δημοσιεύθηκε το 2001. Μεταξύ των πρόσφατων δημοσιεύσεων του στην Ελλάδα και το εξωτερικό περιλαμβάνονται «Οι γενικές πραγματικές συνθήκες στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας», “Hate Speech and Liberal Democracy: Perspectives from Greece”, “New Trends in Greek Contemporary Constitutional Theory: A Comment on the Interplay between Reason and Will”. Είναι μέλος της Γραμματείας Σύνταξης του περιοδικού «Ισοπολιτεία». Έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες επί συνταγματικών ζητημάτων στον δημόσιο τομέα. Είναι δικηγόρος Αθηνών.