Επίκαιρα Θέματα Συνταγματικού Δικαίου

Το μηνιαίο ενημερωτικό έντυπο «Επίκαιρα Θέματα Συνταγματικού Δικαίου», αποτελεί μία νέα πρωτοβουλία του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου. Τα «Επίκαιρα» θα επιλέγουν κάθε μήνα άρθρα που άπτονται του Συνταγματικού Δικαίου από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και ελληνικές, ευρωπαϊκές και αμερικανικές ιστοσελίδες. Σκοπός του ενημερωτικού δελτίου είναι να δώσει τη δυνατότητα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τον τρέχοντα επιστημονικό και πολιτικό διάλογο πάνω σε ζητήματα συνταγματικού ενδιαφέροντος να ενημερώνονται για τη σχετική αρθρογραφία με οργανωμένο τρόπο. Επίσης στα «Επίκαιρα» θα αναφέρονται οι νέες επιστημονικές δραστηριότητες του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.