Ομάδα Συνεργατών

Επιστημονικός Διευθυντής 

Ξενοφών Κοντιάδης 
Ο Ξενοφών Κοντιάδης είναι Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου από τον Αύγουστο του 1995. Διδάσκει επίσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει είκοσι βιβλία και ογδόντα άρθρα, καθώς και την επιστημονική επιμέλεια δώδεκα τόμων και εντάσσεται θεματικά στο Συνταγματικό Δίκαιο και στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος, ερευνητής ή εμπειρογνώμονας σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων μεταφοράς θεσμικής τεχνογνωσίας σε τρίτες χώρες.

Εκτελεστική Διευθύντρια – Υπεύθυνη Διεθνών Προγραμμάτων 

Μαρία Μουσμούτη 

H Μαρία Μουσμούτη κατέχει πτυχίο νομικής (Νομικής Σχολή Αθηνών), μεταπτυχιακό δίπλωμα στο συγκριτικό δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης (Katholieke Universiteit Leuven, Βέλγιο) και διδακτορικό με ειδίκευση στα θέματα νομοθέτησης και ποιότητας της νομοθεσίας (University of London). Έχει λάβει ειδική εκπαίδευση στην εκτίμηση κανονιστικών επιπτώσεων (College of Europe), στη νομοτεχνική επεξεργασία (Institute of Advanced Legal Studies, University of London) και έχει εργαστεί σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων κωδικοποίησης, απλοποίησης της νομοθεσίας, εισαγωγής evidence-based μεθόδων στη νομοθέτηση και μείωσης της γραφειοκρατίας. Η διδακτορική της έρευνα αφορούσε την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας, ιδίως στη νομοθεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 2000. Έχει διατελέσει Επιστημονική συνεργάτιδα του Μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Καθηγητή Δημήτρη Θ. Τσάτσου (2002-2004). Συνεργάζεται με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου από το 1999, ως υπεύθυνη διαχείρισης έργων (1999-2002), Διευθύντρια Διεθνών Προγραμμάτων (2002-2007) και Εκτελεστική Διευθύντρια (2007- σήμερα).

 

Οικονομική και Διοικητική Διευθύντρια 

Αντωνία Καγιά
Η Αντωνία Καγιά έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Bachelor of Science in Business Administration με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, Deree College. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Β’ τάξης. Έγινε Οικονομική και Διοικητική Διευθύντρια του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου το 2014 και Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και Διαχειριστικής Επάρκειας το 2015.

Υπεύθυνοι Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας

 

‘Αννυ Καμαριώτη

Η Άννυ Καμαριώτη έχει πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις – Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη (Πανεπιστήμιο Columbia). Μιλάει αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά.

 

Υπεύθυνη Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων

Δέσποινα Κοντορίζου

Η Δέσποινα Κοντορίζου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση (MEd, Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο) και τη βιώσιμη ανάπτυξη (University of Reading, UK). Εργάζεται από το 2007 σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ΜΕΤΑδραση, ΕΛΙΞ κ.α.) στην οργάνωση, διοίκηση και υλοποίηση προγραμμάτων. Μιλάει αγγλικά και έχει καλή γνώση γερμανικών.

Κλεοπάτρα Χριστοπούλου
Η Κλεοπάτρα Χριστοπούλου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά, έχει γνώσεις ιταλικών και ισπανικών.


Υπεύθυνη Προγραμμάτων Διδυμοποίησης (Twinning)

Βεατρίκη Γιαννόγλου 
Η Βεατρίκη Γιαννόγλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Μιλάει αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά.

Υπεύθυνη Γραμματείας – Εκδηλώσεων

Μαίρη Ζάνου 
Η Μαίρη Ζάνου εργάζεται από το 2018 ως υπεύθυνη γραμματείας. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Μιλάει αγγλικά.


Βιβλιοθηκονόμος

Χρυσούλα Κολίτσα 
Η Χρυσούλα Κολίτσα έχει πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Μιλάει αγγλικά.

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Κωνσταντής Νίκος 

Ο Νίκος Κωνσταντής είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο marketing (University of Wales). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και έχει μακροχρόνια εμπειρία ως λογιστής. Εργάζεται ως Υπεύθυνος Λογιστηρίου του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου από το 1995. Μιλάει αγγλικά.

Υπεύθυνη Τμήματος Επιμόρφωσης

Βεατρίκη Γιαννόγλου 

Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης

Στράτος Μπαλής 
Ο Στράτος Μπαλής είναι κάτοχος πτυχίου πληροφορικής με ειδίκευση στο Mutlimedia Computing. Είναι υπεύθυνος ηλεκτρονικής υποστήριξης στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου από το 2012. Μιλάει αγγλικά.