Εκδόσεις

Ποια είναι η εκδοτική δραστηριότητα του Κέντρου;

Το Κέντρο εκδίδει από το 1995, σε συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους Αντ. Ν. Σάκκουλα, Κριτική, Σάκκουλα, Παπαζήση και Σαββάλα, μονογραφίες, μελέτες και συλλογικούς τόμους σε θέματα δημοσίου δικαίου, ευρωπαϊκών θεσμών και δημόσιων πολιτικών. Οι επιστημονικές σειρές του Κέντρου είναι οι ακόλουθες:

  • Σύγχρονοι Στοχαστές για τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα
  • Συλλογικοί Τόμοι
  • Επίκαιρα Θεσμικά Ζητήματα
  • Δίκαιο και Δημόσιες πολιτικές
  • Συνταγματικό Δίκαιο στην Ευρώπη – Μελέτες
  • Συνταγματικό Δίκαιο στην Ευρώπη – Τεκμήρια
  • Forum Σύγχρονη Πολιτεία
  • Κυπριακά Μελετήματα
  • Ερευνητικά προγράμματα

Έως σήμερα έχουν εκδοθεί από τις σειρές του Κέντρου περισσότερα από 120 βιβλία.

Οι εκδόσεις του Κέντρου είναι διαθέσιμες στον εκδοτικό οίκο Αντ. Ν. Σάκκουλα, στις Εκδόσεις Παπαζήση καθώς και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία.