Εκδηλώσεις

Τι εκδηλώσεις διοργανώνει το Κέντρο; 

Στις δράσεις του Κέντρου περιλαμβάνεται η διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων σε θέματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής θεσμικής επικαιρότητας.

Για να ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις που έχουμε διοργανώσει στο παρελθόν παρακαλώ επισκεφθείτε την ατζέντα για: 

Συνέδρια

Ημερίδες