10 Ιουλίου 2024
Το Δίκαιο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Στόχο του εισαγωγικού αυτού σεμιναρίου αποτελεί η παρουσίαση, ανάλυση και εξοικείωση με έννοιες και νομικά προβλήματα που ανακύπτουν από την χρήση και την εφαρμογή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ρητορικής μίσους, προσβολής προσωπικότητας και του εν γένει νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές νομικής, ασκούμενους δικηγόρους, δικηγόρους και άλλους νομικούς επαγγελματίες, αλλά και σε στελέχη οργανισμών που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις αναφορικά με το Δίκαιο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Σκοπός

Στόχο του εισαγωγικού αυτού σεμιναρίου αποτελεί η παρουσίαση, ανάλυση και εξοικείωση με έννοιες και νομικά προβλήματα που ανακύπτουν από την χρήση και την εφαρμογή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ρητορικής μίσους, προσβολής προσωπικότητας και του εν γένει νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιεχόμενο

Πνευματική Ιδιοκτησία

  • Διαμοιρασμός περιεχομένου
  • Παραβιάσεις εμπορικών σημάτων
  • Προσωπικά Δεδομένα και Πνευματική Ιδιοκτησία

Ρητορική Μίσους

  • Εννοιολογική Προσέγγιση
  • Όρια ελευθερίας έκφρασης υπό την ΕΣΔΑ
  • Ρητορική μίσους και ψηφιακή οικονομία

Προσβολή Προσωπικότητας

  • Το δικαίωμα στην προσωπικότητα  – παράνομο προσβολής
  • Αυτοέκθεση
  • Προσβολή τιμής/ιδιωτικού βίου

Νομοθετικό Πλαίσιο ΕΕ

Θα εξεταστεί το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο περιφρουρεί την ιδιωτική ζωή από την έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εισηγήτρια

Η Γεωργία Χιόνη αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ με βαθμό άριστα. Έκανε δύο μεταπτυχιακά στο Παν/μιο του Saarbruecken, στη Γερμανία στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Γερμανικό Δίκαιο, Πνευματική Ιδιοκτησία και Νέες Τεχνολογίες και διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας σχετικά με ευρωπαϊκό δίκαιο και νέες τεχνολογίες.

Υπήρξε ειδικό επιστημονικό προσωπικό στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, Εθνικός Εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Δ/νση Βιομηχανίας και Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας. Το 2018 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το επιστημονικό της έργο.

 Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και από το 2020 είναι εντεταλμένη διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν το υλικό του σεμιναρίου (ppts και σημειώσεις).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10/7/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:30-20:30

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 90,00€
Για νομικά πρόσωπα: 90,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 4/7/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 27/6/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.