9 Ιουλίου 2024
Έξυπνες πόλεις (Smart Cities): σχεδιασμός των σύγχρονων πόλεων υπό το φως της βιωσιμότητας και τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σκοπό του σεμιναρίου αποτελεί η κατανόηση της έννοιας της Έξυπνης Πόλης (Smart City), η παράθεση του νομοθετικού πλαισίου και των αρχών που την διέπουν, καθώς και η παρουσίαση των νομικών, πολεοδομικών και τεχνολογικών εργαλείων που θα καταστήσουν τις σύγχρονες πόλεις περισσότερο λειτουργικές, φιλικές προς το περιβάλλον και περισσότερο βιώσιμες ενόψει της κλιματικής αλλαγής.

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νομικούς, σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους με ενδιαφέρον για το πολεοδομικό δίκαιο, το δίκαιο περιβάλλοντος και το δίκαιο των νέων τεχνολογιών, σε πολιτικούς μηχανικούς, σε πολεοδόμους, σε περιβαλλοντολόγους και σε όσους εργάζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σκοπός

Σκοπό του σεμιναρίου αποτελεί η κατανόηση της έννοιας της Έξυπνης Πόλης (Smart City), η παράθεση του νομοθετικού πλαισίου και των αρχών που την διέπουν, καθώς και η παρουσίαση των νομικών, πολεοδομικών και τεχνολογικών εργαλείων που θα καταστήσουν τις σύγχρονες πόλεις περισσότερο λειτουργικές, φιλικές προς το περιβάλλον και περισσότερο βιώσιμες ενόψει της κλιματικής αλλαγής.

Περιεχόμενο

  • Εννοιολογική αποσαφήνιση της Έξυπνης Πόλης (Smart City).
  • Συνθετική προσέγγιση του νομικού πλαισίου των έξυπνων πόλεων.
  • Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal) – Ευρωπαϊκός και Εθνικός Κλιματικός Νόμος- Ενσωμάτωση των απαιτήσεων στον σχεδιασμό και εκσυγχρονισμό των πόλεων
  • Ο ρόλος του Πράσινου Ταμείου και των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ: ενδυναμώνοντας τη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση των Δήμων.
  • Χωρικές διαστάσεις των προσεγγίσεων της Έξυπνης Πόλης.
  • Σημεία τομής Δικαίου Περιβάλλοντος – Πολεοδομίας – Νέων Τεχνολογιών.
  • Νομικά και τεχνολογικά εργαλεία των έξυπνων πόλεων και παραδείγματα: εφαρμογές, use cases, βιοκλιματική αναβάθμιση κτιρίων, ευφυής μετακίνηση κα.
  • Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως αρωγός της δημόσιας λειτουργίας στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στην πράσινη μετάβαση των σύγχρονων πόλεων.
  • Νομική εφαρμογή της AI Act στην περίπτωση των Smart Cities.
  • Οι τεχνολογίες loT, 5G & AI: αποτελεσματικές βιώσιμες λύσεις & αναφυόμενες προκλήσεις.

Εισηγήτρια

Η Αιμιλία Γανταδάκη είναι δικηγόρος Αθηνών με κύρια αντικείμενα ενασχόλησης το Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, καθώς και το Δίκαιο των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο & Δημόσιες Πολιτικές»  με ειδίκευση στο Δίκαιο Περιβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι συγγραφέας της μονογραφίας με τίτλο «Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων: νομοθετικό πλαίσιο και νομολογιακή αντιμετώπιση», 2024, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

Έχει συγγράψει νομικά άρθρα και επιστημονικές μελέτες Δημοσίου Δικαίου. Παράλληλα, ασχολείται με τις νομικές πτυχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, έχοντας παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν την παρουσίαση του σεμιναρίου.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9/7/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 4/7/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 27/6/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.