19 Ιουνίου 2024
Τεχνητή νοημοσύνη και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση σε επίκαιρα θέματα του δικαίου των προσωπικών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νομικούς,  δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους που ασχολούνται με το δίκαιο τεχνολογίας και προσωπικών δεδομένων, σε υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των νομικών σχολών με ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ενδιαφέρον για την οικεία θεματική,  στελέχη βιομηχανιών και στελέχη γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση σε επίκαιρα θέματα του δικαίου των προσωπικών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Περιεχόμενο

  • Ορισμός τεχνητής νοημοσύνης και επισκόπηση πρότασης Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη και ν. 4961/2022.
  • Τεχνητή νοημοσύνη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Διαφάνεια και προκατάληψη στην τεχνητή νοημοσύνη
  • Τεχνητή νοημοσύνη και αρχή του περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας
  • Τεχνητή νοημοσύνη και Αρχή της Ελαχιστοποίησης των Δεδομένων
  • Τεχνητή νοημοσύνη και αρχή της ακρίβειας
  • Τεχνητή νοημοσύνη και κατάρτιση προφίλ
  • Το δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση και η υποχρέωση λογοδοσίας
  • Τεχνητή νοημοσύνη και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα
  • ChatGPT: ευκαιρίες και κίνδυνοι

Εισηγήτρια

Η Ηλιάνα Κωστή είναι δικηγόρος Αθηνών με κύρια αντικείμενα ενασχόλησης την προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας, την προστασία της ιδιωτικότητας και το Δίκαιο τεχνολογίας, αν. μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα προσωπικά δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι βασικοί τομείς έρευνας της είναι η προκατάληψη στην τεχνητή νοημοσύνη, η διαφάνεια των αλγορίθμων των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπό το πρίσμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Επίσης είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης και δύο ευρωπαϊκών επιτροπών του CCBE (IT Law και Future of The Legal Professions and Legal Services) και διαχειριστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Αειφόρου Διαχείρισης των Υδάτων και Δικαίου του Νερού του EPLO.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν την παρουσίαση του σεμιναρίου και τις σχετικές πηγές σε ηλεκτρονική μορφή.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19/6/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 13/6/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 5/6/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.