5 Ιουνίου 2024
Σύγχρονες πρακτικές προώθησης στον τομέα της παροχής νομικών υπηρεσιών

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές έννοιες και τα εργαλεία του σύγχρονου legal marketing, με στόχο την αποτελεσματικότερη προβολή των υπηρεσιών τους, τη διεύρυνση του πελατολογίου τους και την εν γένει ανάπτυξη της επαγγελματικής τους θέσης στην αγορά των νομικών υπηρεσιών.

Πού απευθύνεται;

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, νομικούς συμβούλους εταιρειών, καθώς και σε τελειόφοιτους νομικών σχολών.

Σκοπός

Ο σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές έννοιες και τα εργαλεία του σύγχρονου legal marketing, με στόχο την αποτελεσματικότερη προβολή των υπηρεσιών τους, τη διεύρυνση του πελατολογίου τους και την εν γένει ανάπτυξη της επαγγελματικής τους θέσης στην αγορά των νομικών υπηρεσιών.

Περιεχόμενο

 1. Εισαγωγή στο Legal Marketing
  • Βασικές έννοιες του marketing.
  • Τι είναι το legal marketing. Νομικό πλαίσιο και περιορισμοί.
  • Ανάλυση και κατανόηση της αγοράς νομικών υπηρεσιών. Ιδιαιτερότητες, προκλήσεις και ευκαιρίες.
  • Κριτήρια τμηματοποίησης της νομικής αγοράς και στρατηγικές legal branding.
 2. Καθορισμός επαγγελματικής ταυτότητας στην πράξη – διαδραστική άσκηση 
 3. Στρατηγικές Legal Marketing
  • Σύγχρονες τάσεις προώθησης νομικών υπηρεσιών και ενίσχυσης του networking.
  • Ψηφιακό marketing. Δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου και εργαλεία προώθησης.
  • Ο ρόλος των social media. Ευκαιρίες και κίνδυνοι.
  • Εργαλεία μέτρησης των αποτελεσμάτων του marketing και πρακτικές βελτιστοποίησης της online επαγγελματικής εικόνας.
  • Η χρησιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης στο legal marketing.
 4. Η ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων ως προϋπόθεση – κλειδί για την αποτελεσματική προώ­θηση των νομικών υπηρεσιών
 5. Η σημασία του επαγγελματικού οράματος – διαδραστική άσκηση        

Εισηγήτρια

Η Ηλέκτρα Χαλκιαδάκη είναι νομική σύμβουλος ομίλου εται­ρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κάτοχος του MSc in Energy: Strategy, Law and Economics του ΠΑ.ΠΕΙ. και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια.

Επίσης, είναι επαγγελματίας personal and execu­tive coach πιστοποιημένη από το International Coach­ing Federation, υποστηρίζοντας δικηγόρους και δικη­γορικές εταιρείες στην ανάπτυξη και εξέλιξη της επαγ­γελματικής τους θέσης.

Είναι μέντορας στον Οργανισμό Women on Top υπο­στηρίζοντας γυναίκες δικηγόρους σε θέματα καριέρας και αρθρογραφεί επί θεμάτων προσωπικής και επαγ­γελματικής βελτίωσης.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν την παρουσίαση του σεμιναρίου και το συνοδευτικό υλικό.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 5/6/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 30/5/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 22/5/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.