12 Ιουνίου 2024
Δίκαιο Μισθώσεων Ακινήτων

Ανάλυση των διατάξεων που αφορούν τις μισθώσεις ακινήτων, το ισχύον  φορολογικό καθεστώς, τέλη - επιβαρύνσεις,  και τις ειδικές κατηγορίες των μισθώσεων. Θα υπάρξουν και παρουσιάσεις συμβάσεων με έμφαση στα σημεία που θα πρέπει να τύχουν προσοχής καθώς και πρακτικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση της εισήγησης.

Πού απευθύνεται;

To σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους εταιρειών, Υπεύθυνους και υπαλλήλους διευθύνσεων εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις στο χώρο της εκμετάλλευσης ακινήτων (που ασχολούνται με μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb ) χρονομεριστικές μισθώσεις, συμβάσεις ξενοδοχειακών μισθώσεων, σε υπαλλήλους φοροτεχνικών γραφείων καθώς και επαγγελματίες ή ιδιώτες ή φοιτητές που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να λάβουν γνώση για τη νομοθεσία του δικαίου μισθώσεων ακινήτων.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση των διατάξεων που αφορούν τις μισθώσεις ακινήτων (οικιστικές,  , επαγγελματικές, μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες,  , χρονομεριστικές, συμβάσεις μισθώσεων με το Δημόσιο, κ.α.), το ισχύον  φορολογικό καθεστώς, τέλη και επιβαρύνσεις,  τις ειδικές κατηγορίες των μισθώσεων. Θα υπάρξουν και παρουσιάσεις συμβάσεων με έμφαση στα σημεία που θα πρέπει να τύχουν προσοχής καθώς και πρακτικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση της εισήγησης.

Περιεχόμενο

  • Έννοια των μισθώσεων
  • Σχέση με άλλες μορφές παραχώρησης χρήσης ακινήτων
  • Ενημέρωση για τα είδη των μισθώσεων
  • Διάκριση μεταξύ μισθώσεων κατοικίας,  επαγγελματικών μισθώσεων και των λοιπών κατηγοριών μίσθωσης- φορολογικό καθεστώς των μισθώσεων, τέλη και επιβαρύνσεις
  • Μίσθωμα ,διάρκεια μίσθωσης, τρόπος και υπολογισμός αναπροσαρμογής μισθωμάτων , ειδικές νομοθεσίες
  • Τρόποι λύσης μίσθωσης , ανάλυση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και του νέου φορολογικού καθεστώτος , σε ποιες πλατφόρμες εισάγουμε το κάθε ακίνητο ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του (Airbnb, booking, Ηomeaway)
  • Ανάλυση συμβάσεων ξενοδοχειακών μισθώσεων, ανάλυση μισθώσεων με το Δημόσιο, μισθώσεις και τεχνητή νοημοσύνη
  • Νέες τεχνολογικές μέθοδοι για την αύξηση των «πωλήσεων» μέσω της τεχνητής νοημοσύνης

Εισηγήτρια

Βασιλική Παπαλόη: Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, Πτυχίο Νομικής Αθηνών,  LLM in Banking and Finance Law του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια (ΑΚΕΔ Προμηθέας), συμμετοχή και παρακολούθηση σεμιναρίου  αναφορικά με το Αμερικανικό Δίκαιο και Διεθνές Συγκριτικό Δίκαιο που διεξήχθη τον Μάιο 2022 έως τέλη Ιουνίου 2022  στο Ντάλας (Texas, ΗΠΑ)  στο Αμερικανικό Ινστιτούτο CAILAW (The Center for American and International Law) “Southwestern Institute for International & Comparative Law”, ιδρύτρια του δικηγορικού γραφείου «Βασιλική Παπαλόη & Συνεργάτες», ενασχόληση με υποθέσεις Αστικού, Εμπραγμάτου,  Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου.  

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν το υλικό του σεμιναρίου και υποδείγματα συμβάσεων μισθώσεων (π.χ. το υλικό του σεμιναρίου).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12/6/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 6/6/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 29/5/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.