28 Μαΐου 2024
Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: η ανάλυση της Ενωσιακής και Ελληνικής νομοθεσίας για την ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, η επισκόπηση της Ενωσιακής νομοθεσίας για τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η αναλυτική επισκόπηση της Πράξης της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη και η έκθεση καλών πρακτικών συμμόρφωσης.

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: (α) νομικούς και δικηγόρους με επαγγελματικό ενδιαφέρον για τις σύγχρονες εξελίξεις στο μεταίχμιο δικαίου και τεχνολογίας, (β) μηχανικούς πληροφορικής και υπολογιστών, (γ) επιχειρηματίες, εμπορικούς συμβούλους και στελέχη εταιριών τεχνολογίας, και (δ) στελέχη του δημοσίου τομέα με αρμοδιότητες ψηφιακής διακυβέρνησης.

Σκοπός

 • Ανάλυση της Ενωσιακής και Ελληνικής νομοθεσίας για την ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης,
 • Επισκόπηση της Ενωσιακής νομοθεσίας για τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης,
 • Αναλυτική επισκόπηση της Πράξης της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη,
 • Έκθεση καλών πρακτικών συμμόρφωσης

Περιεχόμενο

 1. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Σημασία της
 2. Η Στρατηγική της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη
 3. Οι Οδηγίες για την Αστική Ευθύνη σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη
 4. Οι Κανονισμοί για τα Μηχανήματα και τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων
 5. Η Πράξη της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Αντικείμενο, Πεδίο Εφαρμογής και Ορισμοί
  • Ταξινόμηση Συστημάτων ΤΝ Ανάλογα με τον Κίνδυνο
  • Υποχρεώσεις για Μοντέλα και Συστήματα ΤΝ Γενικού Σκοπού
  • Απαιτήσεις για Συστήματα ΤΝ Υψηλού Κινδύνου
  • Απαιτήσεις Διαφάνειας για Ορισμένα Συστήματα ΤΝ
  • Κανόνες Διακυβέρνησης & Εποπτείας
 6. Οι Διατάξεις του Ν. 4961/2022 για την Ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης
 7. Καλές Πρακτικές Συμμόρφωσης

Εισηγητής

Ο Αντώνης Μπρούμας είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε θέματα δικαίου και τεχνολογίας. Είναι επικεφαλής του τομέα δικαίου & τεχνολογίας στη συνεργαζόμενη με την EY Ελλάδος δικηγορική εταιρία «Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες» από το 2017. Πριν από την «Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες», ασκούσε επί τουλάχιστον δώδεκα έτη ελεύθερη δικηγορία και εργαζόταν ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων στον εγχώριο κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταπτυχιακών διπλωμάτων στη φιλοσοφία του δικαίου και στο δίκαιο πληροφορικής και επικοινωνιών. Αρθρογραφεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το βιβλίο του «Διανοητικά Κοινά και Δίκαιο» κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο University of Westminster Press.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό υλικό.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 28/5/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 23/5/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 16/5/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.