15 Μαΐου 2024
Τεχνητή νοημοσύνη και διανοητική ιδιοκτησία

Ολιστική προσέγγιση της σχέσης της τεχνητής νοημοσύνης με κάποιους από τους πιο σημαντικούς τομείς της διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως η πνευματική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, το εμπορικό απόρρητο και τα εμπορικά σήματα.

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές νομικής, ασκούμενους δικηγόρους, δικηγόρους και άλλους νομικούς επαγγελματίες, αλλά και σε στελέχη οργανισμών που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την ανάπτυξη έργων, προϊόντων και εφαρμογών και επιθυμούν να χαράξουν αποτελεσματικές στρατηγικές προστασίας της διανοητικής τους ιδιοκτησίας.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ολιστική προσέγγιση της σχέσης της τεχνητής νοημοσύνης με κάποιους από τους πιο σημαντικούς τομείς της διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως η πνευματική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, το εμπορικό απόρρητο και τα εμπορικά σήματα. Έμφαση θα δοθεί στην πρακτική εφαρμογή των κυριότερων ζητημάτων που έχουν εντοπιστεί/αντιμετωπιστεί, με σκοπό τη χάραξη αποτελεσματικών στρατηγικών προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Τέλος, θα διατυπωθούν προβληματισμοί σε σχέση με την επάρκεια του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ή την ανάγκη αναθεώρησής του.

Περιεχόμενο

 1. Τεχνητή νοημοσύνη: βασικές έννοιες
 2. Τεχνητή νοημοσύνη και πνευματική ιδιοκτησία
  • Ζητήματα προστασίας έργων που έχουν δημιουργηθεί εν όλω ή εν μέρει από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης
  • Ποιος θεωρείται δημιουργός/δικαιούχος των ηθικών/περιουσιακών εξουσιών;
  • Παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων κατά τη δημιουργία ενός έργου
  • Τεχνητή νοημοσύνη και εξαιρέσεις/περιορισμοί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στην εξόρυξη κειμένων και δεδομένων (text and data mining)
  • Προστασία προγραμμάτων Η/Υ, λογισμικών και βάσεων δεδομένων
 3. Τεχνητή νοημοσύνη και δίκαιο τεχνικών δημιουργιών
  • Η εφαρμογή των κριτηρίων χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε τεχνικές δημιουργίες που έχουν δημιουργηθεί εν όλω ή εν μέρει από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ή/και χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη λειτουργία/χρήση τους
  • Μπορεί ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να κατονομαστεί ως εφευρέτης; Ποιος είναι ο δικαιούχος του διπλώματος;
 4. Τεχνητή νοημοσύνη και εμπορικό απόρρητο
 5. Tεχνητή νοημοσύνη και εμπορικά σήματα
 6. Η τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
 7. AI Act, Ν. 4961/2022 και πιθανές επιπτώσεις για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Εισηγήτρια

H Τερψιθέα Παπανικολάου είναι δικηγόρος Αθηνών με ειδίκευση στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Προσωπικών Δεδομένων, Διαφήμισης και Νέων Τεχνολογιών και σύμβουλος του Εθνικού Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης, Προσωπικών Δεδομένων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Rythmisis.

Είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος «Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός» της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και έχει λάβει πιστοποίηση Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office), όπου και ασχολήθηκε με ζητήματα που άπτονται του Δικαίου Ευρεσιτεχνίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Έχει αρθρογραφήσει σε σχέση με το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και την προστασία προσωπικών δεδομένων και έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια και ημερίδες για την τεχνητή νοημοσύνη και τη διανοητική ιδιοκτησία.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν την παρουσίαση του σεμιναρίου, υποστηρικτικό υλικό με χρήσιμες βιβλιογραφικές αναφορές, παραπομπή σε εργαλεία και συλλογή νομολογίας.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15/5/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 9/5/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 29/4/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.