23 Απριλίου 2024
Το Δίκαιο των νέων τεχνολογιών

Παρουσίαση, ανάλυση και εξοικείωση με έννοιες και νομικά προβλήματα που ανακύπτουν από την χρήση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε καθημερινές επιχειρησιακές και μη πρακτικές και ειδικότερα όσον αφορά στο διαδίκτυο, στην πνευματική ιδιοκτησία, και στην ψηφιακή οικονομία, με αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο και στην εφαρμογή του.

Πού απευθύνεται;

Tο σεμινάριο παρέχει κατάρτιση σε ένα φάσμα τομέων της νομικής επιστήμης, προσφέροντας, παράλληλα, εστίαση στους τομείς του διαδικτύου, της πνευματικής ιδιοκτησίας και της ψηφιακής οικονομίας σε όλους τους νομικούς που θέλουν να κατανοήσουν τα περίπλοκα θέματα που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες στην επιστήμη του δικαίου.

Σκοπός

Στόχο του σεμιναρίου αποτελεί η παρουσίαση, ανάλυση και εξοικείωση με έννοιες και νομικά προβλήματα που ανακύπτουν από την χρήση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε καθημερινές επιχειρησιακές και μη πρακτικές και ειδικότερα όσον αφορά στο διαδίκτυο, στην πνευματική ιδιοκτησία, και στην ψηφιακή οικονομία, με αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο και στην εφαρμογή του.

Περιεχόμενο

Ψηφιακή Οικονομία

 • Συστήματα δεδομένων
 • Ψηφιακές πλατφόρμες
 • Έξυπνες συμβάσεις
 • Βig data

Πνευματική Ιδιοκτησία και Νέες Τεχνολογίες

 • Βασικές αρχές
 • Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Ψηφιακό Περιεχόμενο

Διαδίκτυο

 • Αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα 
 • Διαφήμιση και προστασία του καταναλωτή
 • Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • User generated content

Εισηγήτρια

Η Γεωργία Χιόνη αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ με βαθμό άριστα. Έκανε δύο μεταπτυχιακά στο Παν/μιο του Saarbruecken, στη Γερμανία στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Γερμανικό Δίκαιο, Πνευματική Ιδιοκτησία και Νέες Τεχνολογίες και διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας σχετικά με ευρωπαϊκό δίκαιο και νέες τεχνολογίες.

Υπήρξε ειδικό επιστημονικό προσωπικό στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, Εθνικός Εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Δ/νση Βιομηχανίας και Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας. Το 2018 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το επιστημονικό της έργο.

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και από το 2020 είναι εντεταλμένη διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν όλο το υλικό του σεμιναρίου (ppts και σημειώσεις).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 23/04/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-20:30

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 80,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 18/4/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 10/4/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.