3 Απριλίου 2024
Due diligence και ο ρόλος των σύγχρονων συμβάσεων

Το σεμινάριο στοχεύει στην κατανόηση των βασικών όρων και της διαδικασίας του προσυμβατικού νομικού ελέγχου για την εξαγορά μιας επιχείρησης, γνωστού με τον διεθνή όρο due diligence.

Πού απευθύνεται;

Σε νομικούς, δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, λογιστές, οικονομολόγους, αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφές αντικείμενο που παρουσιάζουν θεωρητικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον για το εταιρικό δίκαιο.

Σκοπός

Το σεμινάριο στοχεύει στην κατανόηση των βασικών όρων και της διαδικασίας του προσυμβατικού νομικού ελέγχου για την εξαγορά μιας επιχείρησης, γνωστού με τον διεθνή όρο due diligence. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα δοθεί περαιτέρω έμφαση στις σύγχρονες μορφές (εμπορικών) συμβάσεων (π.χ. leasing, forfaiting, franchising κλπ) και τον ρόλο που αυτές διαδραματίζουν κατά τον νομικό έλεγχο και την αξιολόγηση της υπό εξαγορά επιχείρησης.

Περιεχόμενο

– Εισαγωγή στο due diligence

– Διαδικασία due diligence

– Η σημασία των σύγχρονων εμπορικών συμβάσεων στην διαδικασία του due diligence

– Βασικοί ορισμοί των συγχρόνων συμβάσεων

– Βέλτιστες πρακτικές

– Μείωση κινδύνων

– Διαλογική συζήτηση και ερωτήσεις – απαντήσεις

Εισηγητής

 Ο Χρήστος Ζωτιάδης είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, υποψήφιος διδάκτωρ του Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. και διαχειριστής αφερεγγυότητος.

Έχει αναπτύξει ευρύτερη ακαδημαϊκή ενασχόληση με το εμπορικό δίκαιο, ιδίως το εταιρικό και το πτωχευτικό δίκαιο, καθώς και συναφές ερευνητικό – επιστημονικό έργο. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» (2018) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του διιδρυματικού μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» (2023) του Α.Π.Θ. και του Δ.Π.Θ.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν μετά το πέρας του σεμιναρίου εκπαιδευτικό υλικό ανά θεματική ενότητα, ιδίως τις διαφάνειες της παρουσίασης και κατάλογο με τα υπό εξέταση έγγραφα κατά την διενέργεια due diligence.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 3/4/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 90,00€
Για νομικά πρόσωπα: 90,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 28/3/24
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 21/3/24, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.