27 Μαρτίου 2024
Ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας υπό τον ν.5090/2024

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξεταστούν λεπτομερώς οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στο γενικό και ειδικό μέρος του Ποινικού Κώδικα, καθώς και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με τον ν.5090/2024. Αναφορά θα γίνει ακόμη και στις αλλαγές στον ν.3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας.

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές νομικής που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις αλλαγές που επήλθαν στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με τον ν.5090/2024.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξεταστούν λεπτομερώς οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στο γενικό και ειδικό μέρος του Ποινικού Κώδικα, καθώς και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με τον ν.5090/2024. Αναφορά θα γίνει ακόμη και στις αλλαγές στον ν.3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας.

Περιεχόμενο

 1. Ποινικός Κώδικας – Γενικό Μέρος
  • Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων
  • Η απλή και η άμεση συνέργεια
  • Αλλαγές στις ποινές
  • Αλλαγές σε εγκλήματα που τελούνται από ανηλίκους
  • Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά
  • Υφ’ όρον απόλυση
 2. Ποινικός Κώδικας – Ειδικό Μέρος
  • Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων και χώρων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων
  • Αλλαγές στη δωροδοκία και τη δωροληψία υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών
  • Εμπρησμός σε δάση
  • Περιπτώσεις επικίνδυνης οδήγησης
  • Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων
  • Το αδίκημα της παραβίασης υποχρέωσης διατροφής
  • Το αδίκημα της εξύβρισης
  • Κατάργηση της δυσφήμησης και η συκοφαντική δυσφήμηση
  • Απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας
  • Αλλαγές στα κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα
 3. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
  • Αλλαγές στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα
  • Αλλαγές στο αρ.43 ΚΠΔ για την ποινική δίωξη
  • Εμφάνιση μαρτύρων
  • Προστασία μαρτύρων
  • Αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων
  • Αλλαγές στις εναλλακτικές διαδικασίες
  • Αναβολή της δίκης
  • Όρια του εκκλητού
  • Εξέταση μαρτύρων στον δεύτερο βαθμό
 4. Ν. 3500/2006
  • Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής
  • Ν.3500/2006 και ζητήματα διαχρονικού δικαίου από τις αλλαγές στα αρ.312, 330 και 333 ΠΚ
  • Αλλαγές στους περιοριστικούς όρους

Εισηγήτρια

Η Χαρά Χιόνη-Χότουμαν είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Καθ’ όλη τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών στη Νομική Σχολή Αθηνών υπήρξε υπότροφος του  Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Στη συνέχεια διεξήγαγε έρευνα στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου σχετικά με τα σεξουαλικά αδικήματα. Έχει εκδώσει δύο μονογραφίες με τίτλους «Τα δικαιώματα του παθόντος στην ποινική διαδικασία» και «Το αδίκημα του βιασμού». Έχει δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα (στα αγγλικά και τα ελληνικά) και έχει πραγματοποιήσει ομιλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτική παρουσίαση με τα βασικότερα σημεία.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 27/3/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:30-20:30

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 80,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 21/3/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 13/3/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.