28 Μαρτίου 2024
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών μετά τον Ν.5072/23

Παρουσίαση της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά και τον Ν.5072/23, με πρακτικές παρατηρήσεις από την εφαρμογή του μέχρι σήμερα και η συγκριτική επισκόπηση του εν λόγω τρόπου αναδιάρθρωσης, σε σχέση με λοιπά εργαλεία προπτωχευτικού και πτωχευτικού δικαίου.     

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς και οικονομικούς συμβούλους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με το Δίκαιο Αφερεγγυότητας και ειδικότερα για τη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τον Ν.4738/20 και μέχρι πρόσφατα με τον Ν.5072/23.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά και τον Ν.5072/23, με πρακτικές παρατηρήσεις από την εφαρμογή του μέχρι σήμερα και η συγκριτική επισκόπηση του εν λόγω τρόπου αναδιάρθρωσης, σε σχέση με λοιπά εργαλεία προπτωχευτικού και πτωχευτικού δικαίου.     

Περιεχόμενο

  • Σύνοψη Δικαίου Αφερεγγυότητας : Πτωχευτικός Κώδικας, Ν.3869/10 και Εξωδ.Μηχ.Ρύθμισης (προϋφιστάμενο νομικό πλαίσιο)
  • Πεδίο εφαρμογής Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης
  • Βασικό περιεχόμενο αίτησης οφειλέτη
  • Συνέπειες υποβολής αίτησης
  • Ενέργειες εκτέλεσης µετά την οριστική υποβολή της αίτησης
  • Σύμβαση αναδιάρθρωσης- προθεσμία υπογραφής – συμμετοχή Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης- Διαμεσολάβηση
  • Ευάλωτοι οφειλέτες – ειδικότερες διατάξεις εξωδικαστικής ρύθμισης
  • Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων
  • Ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης οφειλής
  • Συγκριτική επισκόπηση εργαλείων αναδιάρθρωσης

Εισηγήτρια

Η Δέσποινα Σαρηδημητρόγλου είναι δικηγόρος Αθηνών στον Άρειο Πάγο. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πολιτική Δικονομία. Ειδικεύεται  στο Δίκαιο Αφερεγγυότητας και το Τραπεζικό Δίκαιο.

Εργάστηκε, για πολλά χρόνια, ως νομικός σύμβουλος στη Νομική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας (Τμήματα Εργατικών, Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Πτώχευσης/Εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης απαιτήσεων Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων) και στη συνέχεια ως Legal Manager στην doValue Greece ΑΕΔΑΔΠ. Σήμερα είναι Αναπληρώτρια Δ/ντρια Νομικής Υπηρεσίας, της εταιρίας «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, ειδικός εκκαθαριστής πιστωτικών ιδρυμάτων», υπεύθυνη για τη διαχείριση λιανικού και επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν τις διαφάνειες που θα χρησιμοποιηθούν κατά την παρουσίαση της  εισήγησης και σχετικές παραπομπές νομολογίας και αρθρογραφίας. 

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 28/03/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 21/3/24
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 13/03/24, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.