12 Μαρτίου 2024
Διόρθωση ανακριβών αρχικών εγγραφών Εθνικού Κτηματολογίου: Αγωγή του άρθρου 6 παρ.2 και αίτηση του άρθρου 6 παρ.3 του ν.2664/2998

Σκοπός είναι μετά το πέρας του σεμιναρίου ο συμμετέχων να έχει αντιληφθεί τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, πώς η ως άνω αγωγή και η ως άνω αίτηση συμβάλλουν στην τήρησή του και πώς μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά σχετικές υποθέσεις.

Πού απευθύνεται;

Σε δικηγόρους και δικαστές, που επιθυμούν ή καλούνται να ασχοληθούν για πρώτη φορά με υποθέσεις Κτηματολογίου και συγκεκριμένα με υποθέσεις που αφορούν στη διόρθωση ανακριβών αρχικών εγγραφών.

Σκοπός

Σκοπός είναι μετά το πέρας του σεμιναρίου ο συμμετέχων να έχει αντιληφθεί τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, πώς η ως άνω αγωγή και η ως άνω αίτηση συμβάλλουν στην τήρησή του και πώς μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά σχετικές υποθέσεις.

Περιεχόμενο

 • Τι είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο και σε ποια σημεία διαφέρει ως προς το Υποθηκοφυλακείο;
 • Κτηματογράφηση
 • Μελέτη και ανάλυση Κτηματολογικού Φύλλου και Διαγράμματος (ποιες πληροφορίες καταχωρούνται και πως αυτές αποτυπώνονται)
 • Ανακριβείς αρχικές εγγραφές: Έννοια και περιπτωσιολογία
 • Δικαστική και εξωδικαστική διόρθωση ανακριβών αρχικών εγγραφών. Συνοπτική αναφορά σε όλες τις διαδικασίες διόρθωσης, που προβλέπει ο ν.2664/1998.
 • Αγωγή διόρθωσης πρώτης εγγραφής κατ’ άρθρο 6 παρ. 2 του ν.2664/1998:
  • Εισαγωγή
  • Πεδίο εφαρμογής
  • Ενεργητική νομιμοποίηση
  • Παθητική νομιμοποίηση
  • Προδικασία/Προϋποθέσεις παραδεκτού αγωγής και συζήτησης
  • Ορισμένο αγωγής
  • Προθεσμία άσκησης αγωγής
  • Άλλα Ζητήματα
 • Αίτηση διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστος» κατ’ άρθρο 6 παρ. 3 του 2664/1998
  • Εισαγωγή
  • Πεδίο εφαρμογής
  • Ενεργητική νομιμοποίηση, έννομο συμφέρον, κοινοποιήσεις και παραδεκτό συζήτησης
  • Συμμετοχή τρίτων
  • Άλλα ζητήματα
 • Δύο μελέτες περιπτώσεων (case studies)  

Εισηγητής

Ο Νίκος Πιρπινάκης είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις και διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής. Ζει και εργάζεται στα Χανιά ως μαχόμενος Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Από τον Οκτώβριο του 2023 φοιτά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει ασχοληθεί και ασχολείται συστηματικά με υποθέσεις αστικού δικαίου και κυρίως με υποθέσεις που αφορούν σε ακίνητα (Εμπράγματο Δίκαιο, Εθνικό Κτηματολόγιο, Δασικοί Χάρτες και Απαλλοτριώσεις) με παραστάσεις στα Δικαστήρια της Κρήτης και των Αθηνών.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν το υλικό του σεμιναρίου (PowerPoint + Case studies).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12/03/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 90,00€
Για νομικά πρόσωπα: 90,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 7/3/24
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 28/2/24, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.