6 Μαρτίου 2024
Δικονομία των οικογενειακών διαφορών

Ανάδειξη των δικονομικών ζητημάτων που ανακύπτουν σε όλα τα διαδικαστικά στάδια κατά την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών, με έμφαση στη σύνταξη και κατάθεση των σχετικών δικογράφων, την άμυνα του εναγομένου και τη συζήτηση ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδίως σε νομικούς, δικηγόρους που ασχολούνται με το οικογενειακό δίκαιο, ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές νομικών σχολών.

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη των δικονομικών ζητημάτων που ανακύπτουν σε όλα τα διαδικαστικά στάδια κατά την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών, με έμφαση στη σύνταξη και κατάθεση των σχετικών δικογράφων, την άμυνα του εναγομένου και τη συζήτηση ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Σε κάθε θεματική ενότητα παρατίθενται νομολογιακά παραδείγματα ιδιαίτερα χρήσιμα για τον χειρισμό των σχετικών υποθέσεων.

Περιεχόμενο

 1. Γαμικές διαφορές
 2. Διαζύγιο (Αγωγή διαζυγίου – Συναινετικό Διαζύγιο)

2. Γονική Μέριμνα & Επικοινωνία γονέα-τέκνου

 • Αγωγή για τη ρύθµιση της γονικής µέριµνας μετά το διαζύγιο ή τη διακοπή της συμβίωσης (Κοινή Επιμέλεια-Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση)
 • Αίτηση για άδεια αποποίησης κληρονομίας για λογαριασμό ανηλίκου τέκνου
 • Αγωγή για τη ρύθμιση της επικοινωνίας γονέα με το ανήλικο τέκνο
 • Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας (Αγωγή αφαίρεσης της γονικής µέριµνας)

3. Διατροφή

 • Διατροφή α) συζύγου κατά τη διάσταση , β) συζύγου μετά το διαζύγιο, γ) ανηλίκου και ενηλίκου τέκνου (δικονομικά ζητήματα αγωγών και άμυνα εναγομένου)

4. Διαφορές από τις σχέσεις γονέων –  τέκνων

 • Αγωγή προσβολής πατρότητας
 • Αναγνώριση πατρότητας (Εκούσια και Δικαστική)
 • Επιτροπεία (Αίτηση για το διορισμό επιτρόπου)
 • Υιοθεσία (Αίτηση Υιοθεσίας & Λύση)

5. Δικαστική Συμπαράσταση

 • Αίτηση Δικαστικής Συμπαράστασης –Δικονομικά ζητήματα

6. Λοιπές οικογενειακές διαφορές

 • Ρύθμιση οικογενειακής στέγης (Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετοίκησης-Αγωγή ρύθμισης)
 • Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα (Δικονομικά ζητήματα αγωγής αποκτημάτων)

Εισηγήτρια

Η Σύλβια Μιχαλακάκου  είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση στο οικογενειακό δίκαιο, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στο Αστικό Δίκαιο.

Έχει συγγράψει μονογραφία με θέμα την κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας σε συλλογικά έργα οικογενειακού δικαίου.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικό αρχείο με το υλικό της εισήγησης (παράθεση νομοθεσίας, επιμέρους δικονομικά ζητήματα ανά θεματική ενότητα και σχετική νομολογία).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6/03/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:30-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 90,00€
Για νομικά πρόσωπα: 90,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 29/2/24
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 21/2/24, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.