27 Φεβρουαρίου 2024
Ζητήματα φορολογικών ελέγχων: από τη θεωρία στην πράξη

Εξοικείωση και επιμόρφωση δικηγόρων και λογιστών τόσο με το νομικό πλαίσιο όσο και με την πρακτική μεθοδολογία που ενδείκνυται να ακολουθούν εξειδικευμένοι επαγγελματίες κατά την διενέργεια ενός φορολογικού ελέγχου.   

Πού απευθύνεται;

Οι σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στο φορολογικό σύστημα της χώρας την τελευταία δεκαετία σε συνδυασμό με τις εντεταμένες προσπάθειες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, επέφεραν την ανάγκη διαμόρφωσης εξειδικευμένων δικηγόρων και λογιστών στον τομέα των φορολογικών ελέγχων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ασκούμενους δικηγόρους καθώς και σε νέους και εμπειρότερους επαγγελματίες δικηγόρους και λογιστές που επιθυμούν να ενημερωθούν σε πρακτικό επίπεδο για τον τρόπο διενέργειας ενός φορολογικού ελέγχου.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση και επιμόρφωση δικηγόρων και λογιστών τόσο με το νομικό πλαίσιο όσο και με την πρακτική μεθοδολογία που ενδείκνυται να ακολουθούν εξειδικευμένοι επαγγελματίες κατά την διενέργεια ενός φορολογικού ελέγχου.   

Περιεχόμενο

  • Εισαγωγή στη φορολογία φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων
  • Το νομικό πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων: i) Ελεγκτικές Υπηρεσίες, ii) Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης, iii) Είδη Ελέγχων, iv) Η διαδικασία και τα στάδια του Ελέγχου.
  • Γενικές και Ειδικές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις, Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου. Η προετοιμασία του φορολογουμένου – Πρακτικά παραδείγματα.
  • Καταλογισμός φόρων και προστίμων ΚΦΔ.
  • Η ενδικοφανής προσφυγή – Η διαδικασία στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ.
  • Βασικά δικονομικά ζητήματα φορολογικών διαφορών στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Εισηγητής

Ο Χρήστος Ν. Στυλιανουδάκης είναι δικηγόρος Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο  της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (2021-2022) και κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος εκπαίδευσης στο φορολογικό δίκαιου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2019-2020).

Επί σειρά ετών είναι συνεργάτης δικηγορικής εταιρίας στην Αθήνα στο τμήμα του Φορολογικού Δικαίου παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Παράλληλα, εκπροσωπεί φορολογουμένους i) ενώπιον ελεγκτικών αρχών (ΕΛΚΕ – ΥΕΔΔΕ – ΚΕΦΟΜΕΠ – ΔΕΟΕ) στα πλαίσια φορολογικών ελέγχων και ερευνών οικονομικού εγκλήματος ii) ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ στα πλαίσια ενδικοφανών προσφυγών και iii) ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Από το 2019 έως σήμερα συμμετέχει στο ΔΣ της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών έχοντας διατελέσει Σύμβουλος (2019-2020), Γενικός Γραμματέας (2020-2022) και Πρόεδρος (2022-2023).

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν τη σχετική νομοθεσία, βοηθητικές εγκυκλίους και τις διαφάνειες της παρουσίας.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 27/2/24

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 90,00€
Για νομικά πρόσωπα: 90,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 22/2/24
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 14/2/24, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.