20 Φεβρουαρίου 2024
Ο νέος εργασιακός νόμος 5053/2023 και η πρακτική εφαρμογή του

Παρουσίαση και κατανόηση του νέου εργασιακού νόμου 5053/2023 με τίτλο: «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας»

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγορικές εταιρείες, δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους εταιρειών, στελέχη οικονομικών διευθύνσεων, τμημάτων ανθρωπίνου δυναμικού (HR) και λογιστηρίων,  καθώς και σε επαγγελματίες που ασχολούνται στην πράξη με το εργατικό δίκαιο και επιθυμούν να ενημερωθούν για τις νέες διατάξεις του ν. 5053/2023.

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και κατανόηση του νέου εργασιακού νόμου 5053/2023 με τίτλο: «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας».

Περιεχόμενο

 • Δοκιμαστική περίοδος εργασίας. Τι ισχύει με το νέο καθεστώς; Μετάβαση σε άλλη μορφή απασχόλησης μετά την λήξη της δοκιμαστικής περιόδου.
 • Γνωστοποίηση βασικών όρων εργασίας και υποχρέωση ανάρτησης στο ΕΡΓΑΝΗ –Προθεσμίες γνωστοποίησης και κυρώσεις παραλείψεως
 • Παράλληλη απασχόληση σε άλλο εργοδότη. Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις;
 • Ελάχιστη προβλεψιμότητα εργασίας – Μη προβλέψιμο πρόγραμμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας – Συμβάσεις κατά παραγγελία – Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής.
 • Εργασία στην αλλοδαπή – Μεταβολή στοιχείων της σύμβασης.
 • Δικαίωμα επανόρθωσης σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του νέου νόμου από τον εργοδότη – Απαγόρευση απόλυσης και δυσμενούς μεταχείρισης – Διοικητικές κυρώσεις.
 • Η αδικαιολόγητη αποχή του εργαζομένου από την εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των 5 εργάσιμων ημερών – Υποχρέωση αναγγελίας στο ΕΡΓΑΝΗ.
 • Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ.
 • Δυνατότητα απασχόλησης την 6η ημέρα – Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
 • Δυνατότητα απασχόλησης την Κυριακή / αίτημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας.
 • Επαναφορά τριετιών και λοιπές διατάξεις.

Εισηγήτρια

Η Αργυρώ Α. Περτσινίδου είναι νομικός σύμβουλος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2018. Συνεργάζεται με την δικηγορική εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ» στους τομείς του εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου και κάτοχος  Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Εργατικό Δίκαιο από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα και προσωπικές μελέτες στην Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, στο Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας και σε άλλα νομικά περιοδικά/σελίδες, όπως:

 • Η κατάρτιση εξατομικευμένων προφίλ ως εργαλείο αξιολόγησης στο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας – Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων: Κίνδυνοι και προκλήσεις (ΕΕργΔ Σεπτέμβριος 2019)
 • Το έννομο συμφέρον εργοδότη και εργαζομένου στον χώρο εργασίας – Διενέργεια στάθμισης – Σχόλιο στην Α.Π.Δ.Π.Χ. 44/2019 (ΕΕργΔ Νοέμβριος 2020)
 • Παρατηρήσεις επί της αρχής της ίσης μεταχείρισης στις συμβάσεις εργασίας προσωρινής απασχόλησης (Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας – Μάρτιος 2022)
 • Εργαζόμενοι – «μάρτυρες» δημοσίου συμφέροντος. Αποτύπωση των βασικότερων σημείων της νομοθεσίας για το whistleblowing στην εργασία (Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας – Απρίλιος 2023) κλπ

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν την παρουσίαση του σεμιναρίου και το συνοδευτικό υλικό (λ.χ ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποφάσεις κλπ).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20/2/24

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-20:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 80,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 15/2/24
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 7/2/24, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.