14 & 21 Φεβρουαρίου 2024
Δημόσιες Συμβάσεις

Επικαιροποιημένη,   γνώση του νομικού καθεστώτος που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στην εφαρμογή των ρυθμίσεων, με παραδείγματα (case study) βασισμένα σε νομολογία.

Πού απευθύνεται;

Σε ασχολούμενους με τις δημόσιες συμβάσεις είτε ως νομικοί είτε ως στελέχη επιχειρήσεων που καταρτίζουν τέτοιες συμβάσεις .

Σκοπός

Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες, πλήρως επικαιροποιημένη,   γνώση του νομικού καθεστώτος που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στην εφαρμογή των ρυθμίσεων, με παραδείγματα (case study) βασισμένα σε νομολογία.

Περιεχόμενο

1η  ημέρα

 • Έννοια και μορφές των δημοσίων συμβάσεων
 • Νομικό καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων (εθνικό και ενωσιακό)
 • Οι συμβάσεις παραχώρησης
 • Οι συμβάσεις Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
 • Η ερμηνεία των δημοσίων συμβάσεων

2η ημέρα

 • Οι γενικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις
 • Τα υποκείμενα των δημοσίων συμβάσεων
 • Το αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων
 • Η ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων 
 • Η εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων
 • Έννομη προστασία στο στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων
 • Έννομη προστασία στο στάδιο εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων
 • Η διαιτητική επίλυση των διαφορών από τις δημόσιες συμβάσεις
 • Η αποζημιωτική ευθύνη στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων

Εισηγητής

Ιωάννης Κοϊμτζόγλου

Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης  Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Νομικός Σύμβουλος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), Αν. Καθηγητής Δικαίου στο PHILIPS UNIVERSITY (CY), Πιστοποιημένος (TUVAUSTRIA)  DPO, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων , Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ ) στο ΕΑΠ και στο ΑΠΚΥ, Εισηγητής στο ΕΚΔΔ και στην Εθνική Σχολή Δικαστών, μέλος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου (CCI FRANCE GRECE) , μέλος ΔΣ του Ελληνικού Παραρτήματος της International Fiscal Association (IFA), εισηγητής σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης στον ιδιωτικό τομέα.

Συγγραφέας βιβλίων και άρθρων περί Δημοσίου Δικαίου.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων καθώς και κρίσιμη νομολογία.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 14 & 21/2/24

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 190,00€
Για νομικά πρόσωπα: 190,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 8/2/24
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 31/1/24, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.